Återförsäljare för Arctic Airboat

www.airboats.fi

När det varken bär eller brister, över vatten, is, snö, i sumpmarker och översvämningsområden.

NYHETER 12 OKTOBER 2011

- Vi kommer att demonstrera och ge möjlighet till provkörning av Arctic Amphibian 300PE i Stockholmsområdet under V44. Kontakta Bertil Klevner för en provtur.

- Finska Kustbevakningen har tagit emot leverans av en Arctic Amphibian 560 LS. Hydrokoptern kommer att användas i Kemi och sedan flyttas söderut i takt med isläggningen.

-Svenska Sjöräddningssällskapet har beställt sin första Arctic Amphibian 560 LS som ett led i att utveckla möjligheterna till räddningsinsatser under besvärliga isförhållanden. Hydrokoptern kommer inledningsvis att vara en nationell resurs.

Kontakt:

Ultra Marin HB
Grötö Södra 2
475 35 Grötö

Bertil Klevner
bertil.klevner [at] telia.com
Mobil: +46 (0) 707 65 32 52

Momsreg: 14-916557-8718-0
F-skattesedel
Bankgiro: 140-7626

PRO, hyttmodell med fjädrande pontoner. PE, öppen modell.